Att så gräsmatta

Enkel guide för dig som ska så gräsmatta

Som med all odling krävs det förberedelser och lite tålamod för att få ett bra resultat. Det kan vara lätt att fuska med förberedelserna och man blir ofta lite missnöjd med slutresultatet. Därför har vi satt ihop en enkel checklista för dig som tänker så en ny gräsmatta för att du ska kunna känna dig nöjd och stolt i slutändan.

Välj rätt årstid

Absolut bäst är det att så gräs på hösten medans det fortfarande finns lite värme kvar i marken.
Solen är inte lika stark och lite regn och rusk är bara bra för fröna som ska hållas jämnt fuktiga.
På våren går det också bra men man får vara lite mer noggrann med att se till att fröna hålls fuktiga. Ska man så på våren så gör det så tidigt som möjligt.

Förberedelser

Tänk på att förarbete tar tid. Särskilt om du ska fräsa upp och jämna ut ytan.
Ta bort ogräs, stenar och rötter. Fräs gärna upp underlaget ca 30 cm. Behöver du förbättra jorden på något sätt? T ex kan lätt sandjord förbättras med torvmull 3-6 cm medans lerig jord bör ersättas med jord som är avsedd för gräsmattor ca 20-30 cm.

Lutning och vatten

Ett bra tips är att se till att jorden lutar något från huset. Vid nederbörd kan annars stora mängder vatten rinna mot huset och orskaka fukt- och mögelskador.

Vilket gräsfrö ska jag välja?

Tänk igenom hur du ska använda gräsmattan.
Vad har den för läge? Soligt eller skuggigt? Ska den hålla för lekande barn eller sportsliga aktiviteter?

Det finns nämligen ett otal olika sorts gräsfröer. De kan innehålla olika blandningar av grässorter för att klara av det ändamål de är avsedda för.  På gräsfrökartongerna kan du alltid läsa om vad som gäller för just din sort och du hittar även bekrivningar på vilken mängd som går åt. Hos oss hittar du Nelsons fröer som är kända för att hålla bra kvalitet.

Gödsla

Det är viktigt att gödsla din frösådd för att gräset ska få övertaget över ogräs och mossa. Normalt sett gödslar man med ca 5-8 kg fullgödsel per 100m2 . Det finns särskilda gräsgödsel eller trädgårdsgödsel som är avsedda för ändamålet. Detta kan du göra samtidigt som du fräser jorden eller så vänder du ned gödlset ca 10 cm ner i marken. Gödlset ska vara där rötterna hamnar  för att få så mycket näring som möjligt till gräset.

Jämna till och plana ut

Det är nu du ska forma din tomt.
Börja med att kratta till och jämna ut ytan så mycket som möjligt. Ta bort de sista du kan hitta av rötter och annat.  Ju jämnare du lyckas med detta desto lättare blir det att klippa gräset sedan. Glöm inte avrinningen från huset.
Nästa steg är att ta något tyngre och större för att platta till jorden än mer. Man kan med fördel dra en lastpall bakom sig eller något ännu bredare.
Till sist trycker du till jorden med en s k belastad gallervält . Ofta kan man få låna dessa hos sin lokala trädgårdshandlare. Ju noggrannare  du gör detta desto mindre gropar blir det när du ska klippa gräset sedan.

Dags att så

Mäta upp ytan för att  se hur mycket frön du behöver. Har du en stor yta kan du dela upp den  och portionera upp fröna till de olika områderna. Spänn gärna upp ett snöre där du har gränsen. Följ anvisningarna på gräsfröförpackningen. Snåla inte med frön. Ju tätare du sår desto tätare blir gräset.
Se till att jorden är fuktig och försök sprida ut fröna så jämnt du kan. Man kan göra det för hand men låna gärna en Spridarvagn.  Sprid ut fröna i minst två riktningar föra att undvika att gräsmattan blir randig.
Räfsa lätt över ytan så att fröna behåller fukten och får ett tunt lager jord över sig.

Platta till igen

Till sist, platta till jorden än en gång med gallervälten. Har du en liten yta räcker det långt med järnkrattans ovansida som du kan stampa mot marken.

Var noga med fuktigheten

Nu är det viktigt att fröna inte torkar ut. Särskilt om de har börjat gro. De första 3-4  veckorna är den mest kritiska tiden. Vattna lite och ofta men inte så pass att fröna flyter iväg.

Vänta

Gräsfrösådden bör inte beträdas förrän gräset är ca 5-7 cm långt. Dels för att undvika gropar om jorden blivit blöt och dels för att gräset ska hinna etablera sig. Ett lite längre gräs behåller fukten bättre och det är bra innan gräset riktigt slagit rot.

LYCKA TILL!!